1. Glemt passord?
eller
Barnevakter, dagmammaer og foreldre for hverandre Barnevaktnett, barnepass når det passer deg

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene for bruk gjelder for bruken av tjenesten som beskrevet nedenfor. Vi anbefaler deg å lese disse vilkårene nøye slik at du er klar over dine rettigheter og plikter ved bruk av Barnevaktnetts tjenester. 

Artikkel 1 Definisjoner

1.1 I disse Vilkårene for bruk blir følgende begreper brukt med stor forbokstav, både i entall og i flertall. Disse vilkårene har følgende betydning:

Barnevaktnett: 2Care4Kids Group BV, handler også under navnet Barnevaktnett.nl, registrert adresse (1054 SG) Amsterdam, WG Plein 313, og registrert med Kamer van Koophandel ("Chamber of Commerce") under registreringsnummer 56028458

Innhold: all informasjon som er gjort tilgjengelig for brukerne via nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, Profiler av brukere.

Databank: data som samles inn av Barnevaktnett inkludert profiler og annet innhold.

Tjenestene: tjenestene som tilbys av Barnevaktnett til brukeren, som beskrevet i art. 3.

Bruker: person som har laget en profil, og som gjør bruk av tjenesten. Dette omfatter både foreldre og dagmammaer / barnevakter.

Vilkår for bruk: disse vilkårene for tjenesten.

Innloggingsdetaljer: brukernavn og passord til brukeren, som han/hun bruker for å få tilgang til profilen og for å gjøre bruk av Tjenesten.

Immaterielle rettigheter: alle rettigheter til intellektuell eiendom og tilhørende rettigheter, for eksempel opphavsrett, varemerkerettigheter, databaserettigheter, handel navnerettigheter og tilhørende rettigheter, samt rettigheter til kunnskap og eenlijnsprestaties (tilsvarende tilbud, tilbud som kan sammenlignes med en patentert oppfinnelse).

Party: en delpart (Bruker og / eller Barnevaktnett) til disse vilkårene.

Personvernerklæring: Barnevaktnett personvernerklæringen, tilgjengelig via www.barnevaktnett.no/en/privacy.pdf

Profil: en beskrivelse skrevet av brukeren og plassert av brukeren på nettstedet med en beskrivelse av ham/henne, inkludert fornavn, kjønn, fødselsdato, bosted, og eventuelt et bilde.

Nettsted: Barnevaktnett nettstedet, tilgjengelig via www.barnevaktnett.no, og alle undersider.

Artikkel 2 Generelt

2.1 Barnevaktnett forbeholder seg retten til enhver tid å endre på og/eller legge til disse Vilkårene for bruk. De mest aktuelle Vilkårene finner du på Nettstedet, eller vil bli brakt til din oppmerksomhet mens du gjør bruk av Tjenesten. Om du skulle fortsette å bruke Tjenesten etter en endring eller et tillegg til disse Vilkårene, aksepterer du de reviderte og/eller utvidet Vilkårene som ugjenkallelige. Om du ikke aksepterer de reviderte og/eller utvidede Tjenestevilkårene, så er den eneste muligheten som gjenstår å stanse bruken av Tjenesten og å slette Profilen din.

Artikkel 3 Tjenesten

3.1 Tjenesten tilbyr deg muligheten til å opprette en Profil, som kan sees av andre brukere og besøkende på Nettstedet. Målet med Tjenesten er å bringe sammen, via Nettstedet, privatpersoner som søker midlertidig omsorg for barn fra en annen privatperson eller en profesjonell person med privatpersoner eller profesjonelle personer som er villige til å tilby barnepass til privatpersoner. Brukere kan danne, på grunnlag av Profilen, en mening om egenskapene og kvalitetene av andre Brukere.

3.2 Tjenesten består av å tilby tilgang til Database for foreldre, barnevakter og dagmammaer, som i bytte mot betaling kan bli kontaktet via Nettstedet med mål om å organisere barnepass sammen. På Nettstedet kan ytterligere vilkår ilegges der Brukeren kan benytte seg av Tjenesten. Disse forholdene handler om, sammen med andre saker, hvilken måte Profiler kan opprettes og plasseres.

Artikkel 4 Tilgang til tjenesten og tilgjengelighet

4.1 For å bruke Tjenesten, må du opprette en Profil på den måte som er beskrevet på Nettstedet. Det er uttrykkelig forbudt å opprette en Profil med navnet til en annen person. Under registreringen må du levere innloggingsdetaljer, som du må bruke for å få tilgang til din Profil.

4.2 Du er personlig ansvarlig for at dine Innloggingsdetaljer forblir hemmelig. Det er ikke tillatt å gi fra deg Innloggingsdetaljer til tredjeparter. Du er ansvarlig for all bruk av Tjenesten som er gjort via dine Innloggingsdetaljer. Barnevaktnett vil anta at du faktisk er den personen som gjør bruk av dine Innloggingsdetaljer. Om du vet eller har grunn til å tro at dine Innloggingsdetaljer er i hendene til uvedkommende, må du informere Barnevaktnett umiddelbart, til tross for din egen forpliktelse til å gjennomføre nødvendige tiltak selv, for eksempel å endre dine Innloggingsdetaljer. Barnevaktnett er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av uautorisert tilgang til eller bruk av Nettstedet og/eller Tjenester av tredjeparter.

4.3 Barnevaktnett forbeholder seg retten til enhver tid, uten forvarsel og uten å være ansvarlig på noen måte for deg å (i) gjøre prosedyre- eller tekniske endringer og/eller forbedringer av Nettstedet og/eller Tjeneste og (ii) til å fjerne eller blokkere eller begrense tilgangen til Tjenesten eller din Profil (midlertidig eller permanent).

4.4 Barnevaktnett er på ingen måte ansvarlig for eller erstatningspliktig overfor deg for eventuelle tap eller skader som følger av (midlertidig) utilgjengelighet eller mangel av adgang til Nettstedet og/eller Tjenesten.

4.5 Barnevaktnett gir ingen garantier, forpliktelser eller erstatninger med hensyn til kvalitet, sikkerhet, legitimitet, integritet eller riktigheten av Nettstedet og Tjenesten, med mindre annet er angitt i disse Vilkårene.

4.6 Du er selv ansvarlig for kjøp og/eller korrekt funksjon av infrastruktur og pålitelige teletjenester (inkludert Internett-tilkobling) som er nødvendig for bruk av Tjenesten.


Artikkel 5 Bruk av tjenesten

5.1 Barnevaktnett har ingen kunnskap om og/eller engasjement med innholdet. Barnevaktnett er ikke en formidlingstjeneste. Formålet med Tjenesten er utelukkende for å bringe sammen etterspørsel og forsyning av Tjenester innen barneomsorg og barnevakt. Barnevaktnett overvåker ikke kvaliteten eller karakteristikken av Brukere. Barnevaktnett aksepterer derfor ikke ansvar for kvaliteten eller karakteristikken av Brukerne og er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av plassert reklame eller utvalgte kandidater.

5.2 Du må selv foreta et valg om du vil inngå samtaler med kandidater, og for å gjøre (finansielle) avtaler på grunnlag av dine egne ønsker og kriterier. Valg av og beslutningen om å stole på omsorgen for barnet/barna dine til en Bruker, eller å gjennomføre barnepassarbeid for en forelder, ligger helt med deg. Barnevaktnett har ettertrykkelig ingen innblanding med noen kontakt gjort mellom Brukere som følge av bruk av Tjenesten eller med noen arrangementer og/eller avtaler som følger av denne kontakten. Skulle du være misfornøyd eller om du skulle ha en klage om en Bruker, kan du rapportere dette via en e-post til info@barnevaktnett.no.

5.3 Du er selv helt ansvarlig for alle handlinger du utfører med hjelp av Nettstedet og/eller Tjenesten.

5.4 Brukere og besøkende er ikke tillatt til:

a. å gjøre bruk av noen andre verktøy enn de som er godkjent av Barnevaktnett for å søke i Nettstedet eller i Databasen, å gjøre bruk av data mining, roboter, eller andre former for innsamling av data, eller å bruke noen programvare og/eller maskinvare og/eller løsninger (under egen ledelse eller gjort tilgjengelig av andre) for å få tilgang til informasjon som er gjort tilgjengelig via Databanken eller spider, skjermskrape, søk, eller på annen utilbørlig måte gjøre bruk av og/eller se Databasen.

b. å samle informasjon om andre Brukere via Tjenesten for andre formål enn de som er nevnt i disse Vilkårene for bruk uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra Barnevaktnett.

c. å kopiere, offentliggjøre, videreselge, bruke til kommersielle formål eller på annen måte gjøre tilgjengelig for tredjeparter Innhold innhentet via Tjenesten.

d. å engasjere tredjepart til å utføre noen av handlingene nevnt i denne artikkelen.

Artikkel 6 Innhold

6.1 Du erkjenner og godtar at Profilen og/eller annet Innhold som du gjør tilgjengelig via Tjenesten kan brukes av andre Brukere. Du erkjenner at Barnevaktnett har ingen innflytelse på samsvar med disse Vilkårene for bruk av andre Brukere, og/eller tredjeparter.

6.2 Det er forbudt å plassere Innhold:

a. som er diskriminerende med hensyn til utseende, rase, religion, kjønn, kultur, avstamning eller som på noen måte kan tolkes som krenkende eller upassende, i oppfatningen av Barnevaktnett.

b. som oppfordrer til vold mot og/eller trakassering av en annen eller andre, eller som fører til eller er et resultat av utnyttelse eller misbruk av andre, eller som utgjør ulovlig aktivitet eller som fremmer ulovlige aktiviteter.

c. som i den oppfatning av Barnevaktnett er i strid med god oppførsel eller god smak eller er voldelig i natur.

d. der personopplysninger om mindreårige er forespurt, hvor personopplysninger om andre er gjort tilgjengelig, eller der dine personlige kontaktdetaljer er inkludert.

e. som inneholder virus, trojanske hester, ormer, boter, eller andre programmer som kan forårsake skade på et automatisert system, eller som kan føre til at et slikt system blir gjort ubrukelig eller utilgjengelige, eller som kan slette eller gi eierskap til et slikt system, eller som er ment å omgå de tekniske sikkerhetstiltakene av Nettstedet og/eller datasystemene til Barnevaktnett.

f. som er basert på usannheter og/eller er villedende eller som består av å oppgi falsk identitet og/eller feilaktig antyde at brukeren er koblet med Barnevaktnett.

g. som involverer kjedebrev, søppelpost eller spamming og/eller hvorved passord eller andre detaljer som kan spores til enkeltpersoner etterspørres for kommersielle eller ulovlige formål.

h. som krenker rettighetene til Barnevaktnett og/eller de av tredjeparter, under men ikke begrenset til immaterielle rettigheter eller rettigheter med hensyn til personvernet.

i. som er i strid med disse Vilkårene for bruk, Personvernerklæringen eller med gjeldende lov og/eller forskrift, som er på annen måte ulovlig eller som kan skade interessene eller ryktet til Barnevaktnett.

6.3 Barnevaktnett forbeholder seg retten til å forkorte, endre eller avvise Innhold eller å fjerne Innhold fra Nettstedet om dette ses påkrevd av Barnevaktnett, uten at du på noen måte vil ha rett til erstatning og/eller uten ansvar ved Barnevaktnett.

6.4 Hvis du er av den oppfatning at noe Innhold krenker dine rettigheter eller rettighetene til en annen Bruker eller en tredjepart, vil du umiddelbart rapportere dette til Barnevaktnett på den måten som er beskrevet i artikkel 12.

Artikkel 7 Betaling

7.1 Avhengig av valgt abonnement, kan du benytte deg av Tjenesten enten gratis eller mot betaling. Prisen du har betalt for bruk av Tjenesten er avhengig av abonnementet du velger. Abonnementene og tilhørende priser er tilgjengelig på Nettstedet. Klikk her for en oversikt over abonnementer og priser. Abonnementskostnadene for abonnement kjøpt via Iphone-appen er høyere fordi en del av Apples månedlige transaksjonskostnader blir videreført til Abonnenten. Prisene inkluderer BTW og andre avgifter pålagt av myndighetene, med mindre annet er oppgitt.

7.2 Barnevaktnett har rett til å endre prisene belastet med en forvarselstid på minst tre måneder. Skulle du ikke være i enighet med endring i pris, har du rett til å slutte å bruke Tjenesten og fjerne profilen din på datoen når endringen i pris trer i kraft, eller å velge et gratis abonnement med den samme Profilen.

7.3 Betaling skjer på den måte som står beskrevet på Nettstedet. I tilfelle at betalingen ikke skjer innen rimelig tid, forbeholder Barnevaktnett seg retten til å umiddelbart si opp avtalen eller å blokkere eller begrense tilgangen til Tjenesten inntil øyeblikket hvor du har oppfylt dine betalingsforpliktelser, inkludert eventuelle kostnader og rente.

7.4 Klager med hensyn til fakturaer og/eller Tjenesten påvirker ikke din forpliktelse til å betale.

Artikkel 8 Immaterielle rettigheter

8.1 De immaterielle rettighetene som gjelder for Tjenesten, inkludert Nettstedet og Databasen, også tekster, look-and-feel, maler av Profiler, video-, lyd- og bilde-materiale som er gjort tilgjengelig via Nettstedet, med unntak av Innholdet, forblir eiendommen til Barnevaktnett og/eller dets lisensgivere.

8.2 Under reglene beskrevet i disse Vilkårene for bruk, gir Barnevaktnett deg begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke underlisensierbar og ikke-overførbar rett til å få tilgang til og å bruke tjenesten, inkludert Databasen, Innholdet, og Nettsiden til de formål som blir angitt i disse Vilkårene for bruk.

8.3 Du beholder i prinsippet de immaterielle rettighetene til innholdet som er lagt inn av deg. Du erkjenner og godtar at tilgjengeliggjøring/opplasting av Innhold av deg gir automatisk Barnevaktnett royalty-free, verdensomspennende, ugjenkallelig, underlisensierbar og overførbar lisens til å offentliggjøre dette Innholdet og å kopiere Innholdet og til å lagre Innholdet i Databasen som lenge som er nødvendig for å tilby Tjenesten.

8.4 Du gir eksplisitt avkall på alle personlige rettigheter som er nevnt i artikkel 25 i Auteurswet ("Forfatters Lov"), herunder rett til å bli navngitt og retten til å motsette seg endringer, så langt som dette er tillatt i henhold til den loven.

8.5 Du bekrefter for Barnevaktnett at du eier alle rettigheter til Innholdet, og at du er fullt autorisert til å tildele lisensen som forutsatt i denne artikkelen til Barnevaktnett.

8.6 Det er uttrykkelig forbudt å laste ned, kopiere, endre, reversere, eller å offentliggjøre informasjon som er gjort tilgjengelig via Tjenesten eller Nettstedet, eller å bruke slik informasjon til andre formål enn de som er nevnt i disse Vilkårene for bruk, med mindre Barnevaktnett eller rettighetshaverne samtykker til dette, eller med mindre obligatorisk nederlandsk lov uttrykkelig tillater slik bruk.

Artikkel 9 Personvern

9.1 Når du oppretter din Profil og under bruk av Tjenesten, gjør du dine (personlige) opplysninger tilgjengelig for Barnevaktnett. Disse (personlige) opplysningene vil bli behandlet i samsvar med Barnevaktnett sin Personvernerklæring og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Artikler 10 Garantier og erstatninger

10.1 Du har ansvar for Barnevaktnett for, og fullt ut beskytter Barnevaktnett mot, eventuelle skader og kostnader påført eller pådratt av Barnevaktnett som et resultat av (i) en klanderverdig feil av deg i å samsvare med Vilkårene for bruk, (ii) eventuelle handlinger utført av deg mens du gjør bruk av Tjenesten, eller (iii) enhver ulovlig handling. Eventuelle kostnader eller skade påført Barnevaktnett i forbindelse med disse punktene vil bli møtt av deg.

10.2 Du bekrefter for Barnevaktnett at all informasjon som du oppgir når du oppretter din Profil eller skriver Innholdet er komplett, oppdatert, og nøyaktig. Du erkjenner at nøyaktigheten, den oppdaterte natur, og fullstendigheten av Innholdet som blir gjort tilgjengelig er av stor betydning for den optimale funksjonen av Tjenesten.

10.3 Du bekrefter for Barnevaktnett at du er autorisert til å benytte deg av Tjenesten, og at du vil handle i samsvar med disse Vilkårene for bruk. Du dekker Barnevaktnett mot krav fra tredjeparter basert på påstanden om at bruk av Tjenesten av deg, inkludert men ikke begrenset til plassering av Innhold er ulovlig.

Artikkel 11 Ansvar

11.1 Barnevaktnett påtar seg intet ansvar for skader som følge av levering av Tjenesten, eller som et resultat av ulovlige handlinger eller på annen måte, så langt det er tillatt i henhold til obligatorisk lov.

11.2 Hvis Barnevaktnett er ansvarlig overfor deg for skade, uansett grunn, så er dette ansvaret i alle tilfeller begrenset per forekomst (der en koblet serie av hendelser regnes som en forekomst) til bidragene (inkludert BTW) betalt av deg til Barnevaktnett under inneværende kalenderår for Tjenesten som har ført til ansvar ved Barnevaktnett.

11.3 Barnevaktnett er på ingen måte ansvarlig for følgeskader, inkludert rene økonomiske tap, tap av omsetning eller fortjeneste, tap av data eller immaterielle skader forbundet med eller som oppstår som en følge av Tjenesten.

11.4 Begrensningene nevnt i denne artikkelen er ikke aktuelle i tilfelle av overlagt og/eller bevisst hensynsløshet utført av Barnevaktnett selv og/eller dens ledelse.

11.5 For eksistensen av noen rett av deg til kompensasjon er det påkrevd at du rapporterer den aktuelle skaden skriftlig så snart som mulig etter dens opptreden til Barnevaktnett. Eventuelle krav på erstatning mot Barnevaktnett bortfaller 12 måneder etter at kravet oppsto.

Artikkel 12 Rapportering av ulovlig informasjon

12.1 Barnevaktnett er ikke ansvarlig for eventuelle skader forbundet med (ulovlig) bruk av Nettstedet. Barnevaktnett er kun forpliktet, under de vilkår som fremgår nedenfor, og etter å ha mottatt en rapport, til å fjerne eventuelle umiskjennelig ulovlig materiale eller å sette en stopper for eventuelle umiskjennelig ulovlige aktiviteter.

12.2 Barnevaktnett har etablert en prosedyre som gjør at tilstedeværelsen eller tilgjengeligheten til mistenkt ulovlig materiale kan bli rapportert til Barnevaktnett. Dette kan skje via en e-post til info@barnevaktnett.no eller ved å klikke på knappen "Rapporter bruker" som er tilstede på profilsider og i mottatte e-poster.

12.3 Barnevaktnett forbeholder seg retten til å nekte å blokkere materiale eller å sette en stopper for aktiviteter, om Barnevaktnett skulle ha legitim grunn til å betvile riktigheten av rapporten eller riktigheten av eventuelle bevis sendt med rapporten eller om en vurdering av interesser krever dette. I dette tilfellet kan Barnevaktnett be om en rettslig dom fra en autorisert dommer i Nederland, noe som indikerer at det aktuelle materialet eller aktiviteten er ulovlig.

12.4 Barnevaktnett skal ikke på noen som helst måte være nødvendig å være part i en konflikt mellom personen som er ansvarlig for rapporten, og noen tredjepart.

12.5 Personen som sender rapporten dekker Barnevaktnett mot alle krav fra tredjepart i forbindelse med blokkering eller fjerning av materiale eller for å sette en stopper for aktiviteter. Skadeerstatningen/dekningen gjelder alle kostnader og skader pådratt og påført av Barnevaktnett i forbindelse med et slikt krav, inkludert, men ikke begrenset til restitusjon av kostnader for juridisk bistand.

Artikkel 13 Varighet og Oppsigelse

13.1 Hvis du gjør bruk av et gratis abonnement, har du rett til å slutte å bruke Tjenesten og å fjerne Profilen din når som helst.

13.2 Hvis du gjør bruk av et betalt abonnement, er Tjenesten tilgjengelig i en tidsperiode valgt av deg. Hvis du har valgt et abonnement for en fast periode, kan ikke dette bli kansellert før utløpet av denne perioden, og Barnevaktnett er ikke pålagt å tilbakebetale eventuelle beløp du har betalt på forhånd for bruk av Tjenesten om du velger å slutte å bruke Tjenesten eller å fjerne Profilen din. Om du har blitt enig om å bruke Tjenesten på ubestemt tid, eller om Tjenesten har blitt implisitt utvidet på slutten av den avtalte perioden, så kan Tjenesten avbrytes når som helst med en oppsigelsesperiode på en (1) måned. I det siste tilfellet skal eventuelle beløp du har betalt bli tilbakebetalt i forhold til tidsperioden som er utløpt.

13.3 Barnevaktnett påpeker at du ikke kan gjøre bruk av afkoelingstermijn ("angrefristen") som nevnt i artikkel 7: 46d del 1 BW (nederlandsk sivilrettkode). Tjenesten blir utført i direkte samsvar med avtalen, som forutsatt i artikkel 7: 46i del 5 under 1 BW.

13.4 I tilfelle av oppløsning av avtalen, så vil ingen kansellering finne sted av Tjenester som Barnevaktnett allerede har levert og/eller utført, og alle tilhørende betalingsforpliktelser. Summer som er fakturert av Barnevaktnett før oppløsningen i forbindelse med Tjenester Barnevaktnett har riktig levert eller utført skal fortsatt betales, med hensyn til det som nevnt i forrige setning, og skal betales i øyeblikk av oppløsningen av avtalen.

13.5 Ved avslutning av avtalen, uansett årsak, vil din rett til bruk av Tjenesten og din tilgang til Tjenesten bli trukket tilbake. Barnevaktnett vil fjerne profilen din direkte ved avslutning av avtalen, uansett årsak. Barnevaktnett forbeholder seg retten til å bruke alt innhold som nevnt i artikkel 8. Men Barnevaktnett vil, ved forespørsel fra deg, fjerne eller anonymisere alt Innhold. Barnevaktnett er ikke påkrevd å levere til deg og/eller å konvertere noe Innhold etter avslutningen av avtalen.

Artikkel 14 Diverse

14.1 Nederlandsk lovgivning er gjeldende for disse Vilkårene for bruk og til bruk av Tjenesten og Nettsiden. Anvendelse av Vienna Sales Convention (CISG) er uttrykkelig unntatt.

14.2 Eventuelle konflikter som oppstår mellom deg og Barnevaktnett skal legges fram for den autoriserte dommeren i arrondissement ("distriktet") i Amsterdam med mindre ufravikelig lov krever at konflikten legges fram for en annen dommer.

14.3 Barnevaktnett kan overføre rettigheter og plikter som oppstår fra disse Vilkårene for bruk til andre, og vil informere deg om dette vil skje. Hvis du ikke finner denne overføringen av rettigheter og plikter akseptabelt, så kan du slutte å bruke Tjenesten, og fjerne Profilen din.

14.4 Dersom en del av disse Vilkårene for bruk skulle være eller bli ugyldige, så vil du og Barnevaktnett forbli bundet til det som gjenstår. Barnevaktnett skal erstatte den ugyldige delen med vilkår som gjelder og som de juridiske konsekvensene, med hensyn til innholdet og hensikten med disse Vilkårene for bruk, skal så langt som mulig stå i enighet med den ugyldige delen.


Registrer deg gratis 2 minutter
 1. For-/etternavn
  Kun fornavnet ditt er synlig for andre brukere.
 2.  

 3.  

 4. Registreringsalternativer

  Foreldre

  Velg dette om du er en forelder som ser etter andre foreldre, dagmammaer eller barnevakter i ditt område.

  Barnevakter/dagmammaer

  Velg dette om du er en barnevakt eller en dagmamma som leter etter foreldre du kan tilby dine tjenester for.

 5. E-postadresse
  Din e-postadresse er ikke synlig for andre brukere.
 6. Ved å registrere deg godtar du Vilkår og Betingelser og Personvernerklæringen